Elfogadta az Országgyűlés a törvényjavaslatot, egy év haladékot kapnak a Kft-k!

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkéjű korlátolt felelősségű társaságok újabb egy évet kapnak jegyzett tőkéjük megemelésére. Ők tehát 2017. március 15-éig lesznek kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, illetve társasági szerződéseiket az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni.

A 3 millió forintos vagy azt meghaladó jegyzett tőkével rendelkező kft-knél viszont marad a 2016. március 15-ei határidő.  Akik még nem helyezték társasági szerződésüket az új Ptk. hatálya alá,  március 15-ig ezt meg kell tenniük.

Amennyiben csupán a jogszabályi módosítások miatt válik szükségessé a létesítő okirat módosítása, úgy illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet benyújtani, természetesen ügyvédi közreműködéssel. Ha azonban az előzőeken túl egyéb változásokat  is szeretnének átvezetni, akkor már illeték és közzétételi díj fizetési kötelezettségük keletkezik.