2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba.

A számlázó programot használó adóalany felelőssége az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval az adatszolgáltatás teljesítése jövőre – olvasható a NAV most megjelent tájékoztató anyagában.

Még ez év elején, a Magyar Közlöny 10. számában, 2015.február 3-án jelent meg a 2/2015(II.3.) NGM rendelet, mely a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletet módosítja.

A módosító  rendelet új fogalomként bevezeti az adatexport fogalmát, mely az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatainak az adóhatóság rendelkezésére bocsátását jelenti.

A rendelet előírja továbbá, hogy a számlázó programnak rendelkeznie kell  olyan önálló, de a programba beépített “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető  az adóhatóság felé

–  a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsájtott, illetve

–  a kezdő és záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A NAV honlapján megjelent tájékoztatójában 14 oldalon keresztül a gyakran ismételt kérdések vonatkozásában  kapunk tájékoztatást az Adóhatóság szemszögéből.

Ajánljuk az útmutató tanulmányázást, mely itt tölthető le:

www.nav.gov.hu/data/cms382357/GYIK_szamlazo_program.pdf