Az elmúlt években jelentősen növekedett az Adóhatóság által a magánszemélyekkel kapcsolatban kezelt adatok köre. Vajon tisztában vagyunk azzal, hogy a NAV kérelemre kinek és milyen adatot szolgáltathat ki rólunk?

Hatályos jogrendszerünkben Magyarország Alaptörvénye az alapjogok körébe sorolva kimondja, hogy mindenkinek joga van a személyes adatainak védelméhez.

Az adatkezelés elveit a 2012. január 01-én hatályba lépett új Adatkezelési törvény (2011. évi CXII.tv.) tartalmazza.  A törvény a szabályok vonatkozásában első helyen a célhoz kötöttség elvét határozza meg, azaz személyes adat kizárólag előre meghatározott célból kezelhető, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében. Ezen túlmenően az Adózás rendjéről szóló törvény (Art) szabályozza az Adóhatóság tudomására jutott, adótitoknak minősülő adatok kezelését.

De mi is az az adótitok? Az adótitok törvényi definíció alapján

 • az adóhatóság által nyilvántartott valamennyi adat,
 • az adóhatósági eljárásokkal összefüggő adatok, továbbá
 • valamennyi adóhatósági irat és azok tartalma teljes körűen az adótitok körébe tartoznak.

Nem minősül adótitoknak a nyilvános cégadat, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól kérhető adat, valamint az az adat, amely az adózóval nem hozható kapcsolatba.

A NAV tájékoztatása szerint egyedi megkeresések alapján az alábbi adatkiadások a leggyakoribbak:

 1. Adózó más adózóra vonatkozó adatkérése

Tájékoztatás tárgya:  név, elnevezés, székhely, telephely, adószám

 1. Adózó saját adataira vonatkozó adatkérése

Tájékoztatás tárgya:

a.) bejelentett jogviszonyok

b.) kifizetők által bevallott jövedelem

c.) vállalkozói tevékenység időtartama

d.) egészségügyi szolgáltatói járulékfizetéssel kapcsolatos adatok

e.) háztartási alkalmazotti jogviszony

 1. Önkormányzati adóhatóság adatkérése

Tájékoztatás tárgya:

a.) Szja, Eva, Tao adóbevallás adatai az iparűzési adó ellenőrzéséhez

b.) Adóazonosító jel, bankszámlaszám kérés saját nyilvántartáshoz

c.) illetékességi területen működő egyéni és társas vállalkozások, őstermelők listája

 1. Nyugdíjbiztosítási, Egészségbiztosítási és Rehabilitációs hatóságok adatkérése

Tájékoztatás tárgya:

 • egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időszaka
 • járulék ellenőrzéssel kapcsolatos jegyzőkönyvek, határozatok megkérése
 • biztosítási jogviszony bejelentésének időpontja
 • járulékalapot képező jövedelem.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek tömegesen indítottak hivatalból egyeztetési eljárásokat az ellátások és szolgálati idő megállapítás érdekében, mellyel kapcsolatban megnövekedett irányukból a NAV felé az adatkérések száma. Az egyedi megkeresésre az adatok kizárólag akkor adhatók ki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére, ha valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében történik az adatkérés. Nem teljesítheti az adóhatóság azt a megkeresést, amelyben olyan ellenőrzési jegyzőkönyv megküldését kéri a hatóság, mely a jogszabályi felhatalmazás szerint átadható adatokon kívül más, adótitok körébe tartozó adatot is tartalmaz.

 1. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatkérése

Tájékoztatás tárgya: a járulékalapot képező jövedelem meghaladta-e a TB. törvényben  meghatározott éves keretösszeget.

 1. Bíróság

Tájékoztatás tárgya:

 • adózók adott évi jövedelme
 • adóbevallások másolatai
 • adóellenőrzésről készült jegyzőkönyvek, határozatok megküldése másolatban
 • adózó adókötelezettségének teljesítési időpontja.
 1. Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi hatóságainak adatkérése

Tájékoztatás tárgya:

 • egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
 • munkaviszony létesítésének és megszüntetésének bejelentése

A Kormányhivatal Munkaügyi, Munkavédelmi hatóságaitól a jogtalanul igénybevett ellátások visszafizettetése érdekében végrehajtási eljáráshoz, foglalkoztatotti adatokra vonatkozóan pedig ellenőrzéshez érkeznek megkeresések a NAV-hoz.

A munkaügyi hatóság ellenőrzési eljárásához gyakran kér tájékoztatást az egyszerűsített foglalkoztatás kezdetére, napjainak számára, a bejelentés idejére (nap, óra, perc).

Fontos, hogy az adótitok védelmére vonatkozó szabályok megtartására mindenkinek kiemelt figyelmet kell fordítani, aki tevékenysége végzése során adótitoknak minősülő adat birtokába jut.

Forrás:

 • Adózás rendjéről szóló törvény
 • NAV Adóvilág című szaklapja