Így változik az Áfa törvény 2016-tól

Az Országgyűlés elé beterjesztett őszi adócsomag az áfatörvény vonatkozásában is tartalmaz módosításokat, mely érinti a csoportos adóalanyiság, a repülőjegy számla szabályozását és az időszakos ügyletek elszámolását is.

I.. Csoportos adóalanyiságra vonatkozó módosítás

A módosító javaslat szerint az állami és önkormányzati tulajdonban álló kapcsolt vállalkozások is alakíthassanak áfa-csoportot, azaz nem minősülnének egymással együttesen kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

II. Számla kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

A módosító javaslat mentesítené a számla kibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltatókat. Számla kibocsátására csak akkor lennének kötelesek, ha azt a szolgáltatás igénybe vevője kéri. Az adott szabály azon ügyletekre lenne alkalmazható, amelyek teljesítési időpontja 2016. január 1. napjára vagy azt követő időpontokra esik.

III. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

Az áfát érintő legjelentősebb változás, az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása.

Nem a mostani javaslat, hanem a 2014-ben már elfogadott módosítás tartalmaz jelentős változásokat az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának vonatkozásában, de a mostani módosító javaslat is tartalmaz egy fontos változást.

2015. júniusától már életbe lépett a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatásokat nyújtó társaságok esetében az új szabályozás az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont vonatkozásában. 2016. január 01-től pedig már minden egyéb, időszakos elszámolású szolgáltatásra vonatkozik az új törvényi előírás.

Az új szabályok három rendelkezést tartalmaznak:

Főszabály: amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, akkor

teljesítés időpontja =  az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

A főszabály alól két kivétel van:

  1. Ha az adott időszakra vonatkozó ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, akkor a

          teljesítés időpontja = a számla kibocsátásának napja.

  1. Ha az ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a

           teljesítés időpontja = az ellenérték fizetési határideje

de az áfa fizetés legkésőbb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját           követő hatvanadik napon beáll.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint az időszak végét követő 30. nap a teljesítési időpont. Ez a végső határidő módosulna az időszak végét követő 60. napra a törvényjavaslatban foglaltak szerint.  Ez alapján, azoknak akik feledékenységből nem számláznak, önrevíziót kell benyújtaniuk. 2016-tól így nem lehet hosszú fizetési határidőkkel elnyújtani az áfa fizetés időpontját sem.

Ahhoz, hogy 2016. január 1-től probléma mentesen alkalmazni lehessen a szabályokat, célszerű az adózóknak áttekinteni azon ügyleteket, amelyek érintettek a szabályozás változásával. Ezt követően ajánlott megvizsgálni az adott szerződéses rendelkezéseket annak érdekében, hogy azokkal kapcsolatban lehet-e egyszerűsítéssel élni, azaz átalakíthatják-e a felek a szerződéseket úgy, hogy a fizetési esedékesség átalakításával az ügylet egyszerűen kezelhető legyen (például a fizetési esedékességet az elszámolási időszak utolsó napjára állapítani meg, vagy utólagos elszámolás esetén hatvan napon belül előírni az esedékességet).

IV.  2014-ben elfogadott, 2016. január 01-től érvényes szabályozás, hogy az 5%-os kulcs alá kerül a friss, hűtött vagy fagyasztott házi sertéshús értékesítése is.