Nőtt a törvények száma, az eddigi ART. ( Adózás rendjéről szóló törvény) rendelkezéseit ezentúl 3 törvény tartalmazza:

 • Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény  (AIR)
 • Új Adózási eljárásról szóló törvény ( Új ART)
 • Az Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény ( AVT)

AIR : Ez a törvény szabályozza az általános eljárási szabályokat az adózó és az adóhatóság viszonylatában.

 • Tartalmazza a képviseletre, az ügyintézési határidőre, az adóhatósági döntésekre, az ellenőrzésre és a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket.
 • Közérthetőség elve: az Adóhatóságnak egyszerű, közérthető nyelvezetet kell használnia az adózókkal való kapcsolattartás során. Nem közérthető tájékoztatás esetén az adózó további tájékoztatást kérhet.
 • Méltányosság elve: ez az elve garantálja a körültekintő és „igazságos” ügyintézés követelményének teljesülését, mely elv egyedi esetekben méltányossági jogkört biztosít az Adóhatóság részére.
 • Az eseti meghatalmazásoknál bárki képviselheti az Adózót az Adóhatóság előtt, nem feltétel a szakmai előképzettség.
 • A gazdálkodó szervezetek cégkapu nyitására kötelezettek, melyet egy átmeneti rendelkezés alapján 2019. január 01-től kötelesek használni az Adóhatósági eljárásokban (De minden más Kormányzati kapcsolattartásban a cégkapun keresztüli ügyintézés lépett életbe 2018. január 01-től).
 • Az Adózó nem tekinthet b az Adóhatóság részére nemzetközi információcsere keretében más állam által megküldött megkeresésbe, iratbetekintést csak a külföldi adóhatóságtól kérhet. A magyar Adóhatóság által a külföldi adóhatóságtól kért adatbekérésbe annak megérkezése után betekinthet.
 • A korábbi 7 ellenőrzési típussal szemben 2 típusú ellenőrzésre számíthatunk: adóellenőrzésre és jogkövetési vizsgálatra. Az adóellenőrzési vizsgálat ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt ( nem önellenőrizhető). Jogkövetési vizsgálat során az Adóhatóság a bevallási, befizetési kötelezettségeket ellenőrzi, adatokat gyűjt a gazdálkodó működésével kapcsolatban, adóhiány és adóbírság nem szabható ki.
 • A természetes személyek és egyéni vállalkozók esetén az adóellenőrzési határidő nem lehet több 180 napnál. Más adózók esetén maximum 365 nap lehet.

2018. január 15.