A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ra vonatkozó törvénymódosító javaslata bevezeti a megbízható és kockázatos adózó fogalmát.

A jogszabálytervezet lényege, hogy a jogaikat jogkövető módon teljesítő, azaz megbízhatónak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesüljenek.

E speciális adózói körbe az alábbi társaságok tartoznak:

 • cégbíróságon bejegyzett adózók
 • áfa körbe tartozó adózók.

Megbízható adózó

Ahhoz, hogy a megbízható kategóriába kerülhessen a társaság, egy 10 pontból álló kritérium rendszernek kell megfelelnie.

Megbízható adózónak az az adózó fog minősülni, amely az alábbi feltételeknek egyszerre megfelel:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa regisztrált  adóalanynak minősül
 2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg   terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene   végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását
 4.  a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd, felszámolási illetve kényszertörlési eljárás alatt
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással
 6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
 7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt
 8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság
 9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható adózók pozitív elbírálást kapnak, így esetükben:

 • a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százalékkal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték;
 • 2017-től évente egyszer automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak
 • az áfa kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül teljesíti; ez a határidő 2018-tól 30 napra rövidül.

Kockázatos adózó

A kockázatos adózói körbe  négy kritérium alapján lehet kerülni.

A javaslat alapján kockázatosnak minősül az adózó ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, de:

 1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;
 2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;
 3. szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján;
 4. egy éven belül az állami adó és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig fog kockázatos adózónak minősülni, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.

A kockázatos adózók büntetése, hogy

 • az általa visszaigényelt áfa kiutalási határideje az általános szabályok szerinti 75 nap valamennyi esetben
 • esetükben az adó-ellenőrzési határidő 60 nappal meghosszabbodik
 • szigorúbb elbírálásban részesülnek a késedelmi pótlék, az adóbírság, a mulasztási bírság megállapításakor.

A NAV először 2016. első negyedévét követően minősíti a vállalkozásokat, majd negyedévente vizsgálja a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását. Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016. második félévétől kérdezheti majd le minősítését és lehetősége lesz azzal kapcsolatban kifogással élni.