Új előírás 2018. január 01-től: ha az adózó az adóellenőrzés megállapításáról szóló elsőfokú határozatban megállapított adókülönbözetet annak esedékességéig megfizeti és ezzel egyidejűleg a fellebbezési jogáról lemond, akkor mentesül a kiszabott adóbírság 50%-nak megfizetése alól.

Az alábbiak nem változtak:

 • ha az adóellenőrzés során az Adóhatóság adóhiányt vagy jogosulatlan adó visszaigénylést állapít meg, az adózónak adóbírságot kell fizetnie
 • az adóbírság mértéke az adóhiány vagy a jogosulatlan visszaigénylés 50%-a
 • az adóbírság mértéke az adóhiány 200%-a, ha az adóhiány bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok, dokumentumok előállításával.

Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén akár hivatalból, akár kérelemre mérsékelhető, sőt a kiszabásától is el lehet tekinteni. Ilyenkor az Adóhatóság az ügy összes körülményét mérlegeli, különös tekintettel:

 • az adóhiány nagyságára
 • az adóhiány keletkezésének körülményeire
 • az adózó jogellenes magatartásának súlyára és gyakoriságára
 • illetve arra, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

Nem mérsékelhető az adóbírság akkor, ha az adóhiány

 • a bevételek eltitkolásával
 • hamis bizonylatok, nyilvántartások előállításával és felhasználásával
 • a bizonylatok, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

Fontos átgondolni, hogy éljünk-e ezzel a kedvezménnyel. Több mindent mérlegelni kell.

Ha az adózó lemond fellebbezési jogáról a bírságkedvezmény érvényesítése érdekében, akkor előfordulhat, hogy a későbbiek folyamán egy hasonló vizsgálat során gyengül az Adóhatósággal szembeni jogorvoslata során a pozíciója. Az adóhatóság hivatkozhat ( és nyilván fog is hivatkozni) a korábbi, az adózó által nem vitatott jogerős döntésére.

Bonyolulttá válhatnak az adózók számára az adóbírság kedvezmény elfogadásának hosszú távú következményei, a döntés kockázatainak felmérése. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, a jogorvoslati fellebbezésről történő lemondás előtt célszerű szakértőt bevonni.

 1. január 07.