December 31-e jogvesztő bejelentési határidő, elmulasztása esetén igazolásnak nincsen helye.

Ezen időpontig az alábbi bejelentéseket, nyilatkozatokat tehetjük meg az Adóhatóság felé 2016-os adózásunkkal kapcsolatban:

  • választásunk alapján áfa körből átléphetünk alanyi adómentes státuszba, ha éves árbevételünk a 6 millió forintot nem haladja meg
  • alanyi adómentesség helyett áfa kört választhatunk, ha éves árbevételünk nem haladja meg a 6 millió forintot, de így szeretnénk adózni
  • pénzforgalmi áfába szintén eddig az időpontig jelentkezhetünk be, ha 2016-ban eszerint szeretnénk az áfát fizetni
  • a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan-ingatlanrész bérbeadása, haszonbérbeadása esetén az általános szabályok szerinti áfa fizetési kötelezettséget is választhatjuk adómentesség helyett. Fontos, hogy a választásunktól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhetünk el.
  • a lakóingatlannak minősülő ingatlan-ingatlanrész bérbeadása, haszonbérbeadása esetén választhatjuk az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget adómentesség helyett. Ezen választásunktól a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem térhetünk el. Ezen adózás választása esetén valamennyi lakóingatlannak minősülő ingatlan bérbeadási tevékenységére ezt kell alkalmaznia.
  • adómentesség helyett áfa fizetési kötelezettséget választhatunk a lakóingatlannak nem minősülő beépített ingatlan-ingatlanrész és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére ( kivéve az első rendeltetésszerű használatba még nem vett, vagy a használatbavételtől számított 2 éven belüli új beépített ingatlan-ingatlanrész és az ehhez tartozó földrészlet értékesítését, ami a törvényi előírások alapján eleve adóköteles )
  • adómentesség helyett áfa fizetési kötelezettséget választhatunk  a beépítetlen ingatlan-ingatlanrész értékesítésére ( kivéve az építési telek-telekrész értékesítését, amely a törvény alapján eleve adóköteles )

Év közben is be lehet jelentkezni az alábbi adózási módok alá bármely hónap első napjával, de ha 2016. január 01-től

  • a Kata hatálya alá szeretnénk tartozni ( egyéni vállalkozások, Bt-k), akkor december 31-ig ezt a bejelentést meg kell tennünk
  • a KIVA hatálya alá szeretnénk tartozni ( Kft, Bt, Kkt, EC, Zrt,…), akkor december 31-ig ezt a bejelentést szintén meg kell tennünk.