A mai napon lép hatályba az új Civil törvény.

Legfontosabb változás: a törvény hatálya alá tartozó egyesületek és alapítványok 15 napon belül kötelesek bejelenteni a bíróságon külföldről támogatott szervezetté válásukat, amint az általuk kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 7,2 millió forintot. Nem kell beleszámítani ebbe az összegbe azokat a támogatásokat, amelyeket az Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kapnak.

Az adatok nyilvánosak lesznek, az érintetteknek pedig a bejelentés után fel kell tüntetniük a honlapjukon, valamint az általuk kiadott – a médiatörvény szerinti – sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősülnek.

A törvény szerint, ha valaki nem regisztrál, először az ügyész szólítja fel, hogy 30 napon belül tegyen eleget a kötelezettségének. Majd, ha továbbra sincs regisztráció, újabb ügyészi felszólítás jön, immáron 15 napos határidővel. Ezután bírság kiszabása következik: ezt az ügyészség kezdeményezi a bíróságon. Ha a szervezet a bírság kiszabása után sem tesz eleget kötelezettségének, az ügyész keresetet indít a szervezet törlése érdekében. Ha ez jogerőre emelkedik, a civil szervezetet törlik a nyilvántartásból.

A külföldről támogatott szervezetek köréből akkor lehet kikerülni, ha egymást követő két adóévben nem érik el a 7,2 mFt-os  támogatási összeget.

A Velencei Bizottság észrevétele alapján rögzítették a törvényben, hogy nem kell közzétenni a külföldi támogató személyes adatait, ha az általa nyújtott támogatás egy év alatt nem éri el az 500 ezer forintot.

A civil szervezetet nyilvántartó bíróság minden hónap 15-ig küldi meg azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak a nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek esetében a megelőző hónapban a külföldről támogatott szervezetté minősítést rögzítette. A miniszter a megküldött adatokat ingyenesen elérhető módon közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

A jogszabály hatálya nem terjed ki a civil szervezetnek nem minősülő egyesületekre és alapítványokra, a sporttörvény hatálya alá tartozó egyesületekre, valamint a vallási tevékenységet végző és a nemzetiségi szervezetekre.

2017. június 27.