2016.január 01-től az áfát érintő legjelentősebb változás, az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása. Az új szabályok három rendelkezést tartalmaznak:

Főszabály: amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, akkor

teljesítés időpontja =  az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

A főszabály alól két kivétel van:

  1. Ha az adott időszakra vonatkozó ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, akkor a

teljesítés időpontja = a számla kibocsátásának napja.

  1. Ha az ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a

teljesítés időpontja = az ellenérték fizetési határideje

de az áfa fizetés legkésőbb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik napon beáll.

Ez alapján, azoknak akik feledékenységből nem számláznak, önrevíziót kell benyújtaniuk. 2016-tól így nem lehet hosszú fizetési határidőkkel elnyújtani az áfa fizetés időpontját sem.

Fokozott figyelemmel járjunk el a számlák kiállítása során, míg meg nem tanuljuk az új szabályokat.