A mai napon került benyújtásra a Ptk. módosítására vonatkozó T/9379. számú törvényjavaslat, mely 2015. március 15-ig tolná ki a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéjének 3 millió forintra történő emelését.

A jelenleg érvényes szabályok szerint az alapítványok, egyesületek és egyéb gazdasági társaságok létesítő okirataikat 2016. március 15-ig kell az új Ptk. hatályos rendelkezéseihez igazítani. E határidőig várhatóan még több tízezer egyesület, alapítvány illetve gazdasági társaság nem tudja elvégezni a létesítő okiratának a módosítását.

A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt. Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesítő okirat Ptk.- hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosításhoz .

Emellett a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.

Jelenleg 52 922 azon szervezetek száma országosan, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek. Ez a szám az összes nyilvántartott civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek számának mintegy 65 százaléka.

A törvénymódosítás a kihirdetését követő napon lépne hatályba. Az Országgyűlés napirendje szerint a javaslatról március 1-jén (kedden) már szavazhatnak is a képviselők, vagyis a törvénymódosítás március 2-án hatályba is léphet.