2016 január elsejétől igényelhető az e-személyi igazolvány. Az új, elektronikus személyi igazolvány cseréje nem lesz kötelező, csak akkor kell majd igényelni, ha a jelenlegi személyi igazolványunk lejár.

Az új kártya az alábbi iratokat vonja össze:

 • a személyi igazolványt
 • a TAJ kártyát és
 • az adókártyát.

Az új e-kártya ezek mellett alkalmas lesz:

 • elektronikus aláírásra (ha ügyfélkapun keresztül előzőleg igényeltünk hozzá elektronikus aláírás-tanúsítványt)
 • biometrikus azonosításra (az új kártya a tulajdonos ujjlenyomatát tartalmazhatja, ha hozzájárul illetve elmúlt 12 éves)
 • úti kártyának útlevél helyett a schengeni övezeten belül
 • BKK e-jegyrendszeréhez illesztésre (a BKK saját e-jegyben és e-bérletben gondolkodik, de úgy tudni, a két rendszer “összeillesztése” még nem került le a napirendről)
 • diákigazolványnak.

A személyazonosító igazolvány vizuális módon tartalmazza az állampolgár

 • nevét,
 • születési helyét,
 • születési idejét,
 • állampolgárságát,
 • anyja nevét,
 • nemét,
 • arcképmását,
 • aláírását, ha a 12. életévét betöltötte,
 • személyazonosító igazolványa érvényességi idejét,
 • személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját,
 • személyazonosító igazolványa kiállításának keltét,
 • személyazonosító igazolványát kiállító hatóság nevét,
 • a külföldre utazási korlátozás tényét (külföldi állampolgár vagy hontalan személy).

Az e-személyi az alábbi adatokat elektronikusan fogja tartalmazni, melyek PIN-kóddal lesznek védve:

 • az állampolgár ujjnyomatát (ha a magánszemély az ujjnyomat rögzítését visszautasítja, a személyazonosító igazolványt anélkül kell kiadni)
 • az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot
 • az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelét (ha a személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásakor társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkezik)
 • az állampolgár adóazonosító jelét (ha a személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásakor adóazonosító jellel rendelkezik)
 • a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját.

Ezek az azonosítók az elektronikus személyi igazolványon vizuálisan nem fognak megjelenni, azokat a személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleméből csak megfelelő jogosultság esetén, az arra hatáskörrel rendelkező szervek ismerhetik majd meg. A személyi azonosító számot az új személyazonosító igazolvány 2016-tól nem fogja tartalmazni, annak igazolására a lakcímkártya szolgál.

Illetékmentes a kiváltása az alábbi esetekben:

– lejárt személyi igazolvány cseréje

a 12. éven aluliak személyazonosító igazolvány iránti kérelme,

a 12. éven felüli de a 18. életévét be nem töltöttek személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkeznek,

a 65. éven felüliek határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító  igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkeznek

az állandó személyazonosító igazolvány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme nem vagy hibásan tartalmazza az állampolgár adatait

személyazonosító igazolvány ellopása miatt új személyazonosító igazolvány kiadása.

Az eSZIG kiváltása a fenti illetékmentességen túl 5.000 Ft-ba kerül. Az eljárási illetéket kell fizetni akkor is, ha a személyazonosító igazolvány kiadását amiatt kérik, mert az okmány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott.

Az elektronikus személyi igazolvány bevezetését ellenzők elsősorban attól tartanak, hogy a különböző (személyi, egészségügyi, adózási, rendőrségi) nyilvántartások, adatbázisok könnyedén összekapcsolhatóvá válnak általa, s így az egyének adatai egyszerre lehetnek megismerhetőek, illetve kerülhetnek akár illetéktelen kezekbe. Az adatvédelmi hatóság állítása szerint az e-személyi igazolvány bevezetése révén nem csökkenhet az adatvédelem szintje, azaz nem fordulhat elő, hogy a kártyán szereplő adatokat univerzálisan kezeljék, azaz a különböző hatóságok nem férhetnek teljes körűen minden adatunkhoz hozzá.

Bár az e-kártyát január 1-től vezetik be, a kormányablakokban csak július 1-ig teremtik meg a használat feltételeit. Megfelelő leolvasó berendezésekkel kell ellátni a NAV ügyfélszolgálatokat, kórházakat, rendelő intézeteket, rendőrségeket, egyetemeket, …… hogy zökkenőmentesen lehessen majd használni az e-kártyákat.