Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóhatóság előtti képviseleti eljárások egységesítése érdekében 2015. július 17-től bevezeti az Egységes Képviseleti Adatlapot ( a továbbiakban: EGYKE adatlapot), mellyel az állandó meghatalmazottak, megbízottak, törvényes képviselők bejelentési kötelezettségeivel járó bejelentések egyszerűsödnek.

Az újonnan bevezetendő EGYKE adatlap a jelenleg alkalmazott

  • az elektronikus képviseleti jog bejelentésére szolgáló ’T180
  • az elektronikus képviseleti jog megszűnésére vonatkozó ’T182
  • és a papír alapú, személyes ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló ’VAMO

adatlapokat váltja fel, illetve azokat egységesített formában, egyetlen adatlapban biztosítja az adózók részére.

Az EGYKE adatlap az alábbi bejelentésekre alkalmas:

  • személyes és papíron történő ügyintézésrevonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt intézhető adóügyekben;
  • állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető adóügyekben;
  • telefonon intézhető adóügyekre vonatkozó jogosultságok bejelentése akár valamennyi telefonon intézhető ügyre, akár egyes ügytípusokra vonatkozóan;
  • személyes és papír alapú ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt intézhető szerencsejáték ügyekben;
  • személyes, papír alapú és elektronikus ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az ajándéksorsolási és játékautomata üzemeltetési ügyekben;
  • törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó jogosultságának bejelentése (abban az esetben, amikor nem történik automatikus jogosultság képzés);
  • képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentése bármely felsorolt ügytípusban.

 Az új adatlap bevezetése miatt azoknak a képviselőknek, akik már rendelkeznek élő képviseleti joggal, tehát az adóhatóság automatikusan megképezte az elektronikus ügyintézési jogukat, vagy adtak be korábban az adóügyek papíron, személyesen történő intézésére illetve az elektronikus ügyintézésre vonatkozó (’VAMO vagy ’T180 jelű) adatlapot, nem kell újra bejelenteniük a képviseleti jogukat az EGYKE adatlapon.

Az EGYKE adatlap bevezetését követően, azaz 2015. július 17-étől kezdődően az új állandó képviseleti jogosultságot, vagy a korábban bejelentett képviseleti jog változását már csak az EGYKE adatlapon lehet bejelenteni.