A két adónem vonatkozásában 2018-ban kisebb változások léptek hatályba. Az alanyi mentesség határa maradt is 8 mFt.

KATA 2018

 • A bevételi értékhatár 12 millió Ft-ra maradt, az efölötti rész után továbbra is 40% adót kell fizetni.
 • Fontos, hogy az alanyi adómentesség értékhatára továbbra is 8 millió Ft maradt, a korábbi hírekkel ellentétben nem emelték meg 12 millió forintra. Ez azt jelenti, hogy a 8 millió Ft-ot elérő bevétellel a Kata-s adózó átkerül áfa körbe.
 • A nappali tagozatos hallgatói tanulmányokat folytató vállalkozó nem minősül főállású kisadózónak, így utána 25 eFt/hó tételes adót kell fizetni.
 • Nem szűnik meg a Kata szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó a NAV határozatának véglegesség válásig megfizeti az adótartozását. Emlékeztetőül: ha a Katas vállalkozó adófolyószámláján december 31-én 100.000 Ft-t meghaladó adótartozás áll fenn, akkor kikerül ebből a kedvező adózói körből.
 • A tételes adó főállású adózó esetén továbbra is 50.000 Ft /75.000 Ft
 • A főállású adózó esetében növekszik az ellátások alapja (táppénz, nyugdíj, jövedelem) 94.400 Ft illetve 158.400 Ft lesz

 

KIVA 2018

 • a kisvállalati adó kulcsa 13%
 • az adózó elhatárolt veszteségként veheti figyelembe a KIVA időszak alatti korábbi veszteségét

Nem változott:

 • Az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást az adózó, ha
  – az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
  – az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét;
  – az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel;
  – üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
  – az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérleg főösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.
  Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.
 • Az adóalanyiság akkor szűnik meg, ha a létszám 100 főre nő, vagy a bevétel meghaladja az 1 milliárd forintot.

 

2018. január 14.