Így változott a KATA és KIVA 2019. január 1-től:

KATA

  • 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik az alanyi adómentesség határa, így a Kata bevétel ezen összegig áfa mentes illetve ezen összeghatárig nem kell plusz adót fizetni.
  •  A nappali rendszerű képzésben résztvevő azon hallgató aki tanulmányait szünetelteti, 25 eFt Katát  fizet 25 éves koráig 50 eFt helyett.
  • Tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősülaz átalakulással létrejövő, Kata-alanyiságot választó társaság is, így a Kata választásának napja megegyezik a az adóalanyiság létrejöttének napjával (korábban csak a választás bejelentését követő hónap első napjától lehetett Katás)
  • nem minősül a kisadózó egyéni vállalkozó bevételéneka nem üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó ellenérték.

KIVA

  • A KIVA-alanyiság választására vonatkozó bevételi értékhatár 1 milliárd Ft
  • A KIVA-alanyiság megszűnésére vonatkozó bevételi értékhatár 3 milliárd Ft
  • A személyi jellegű kifizetésekbe beleszámít a béren kívüli juttatás és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatás, így azokra főszabály szerint meg kell fizetni a 13% KIVA-t
  • A szochóban érvényesíthető összes kedvezmény érvényesíthető a KIVA-ban, kivéve a közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény. A részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó arányosítási szabály megszűnik, teljes mértékű kedvezmény vehető igénybe.

 2019.január 08.