Április végéig megtudjuk, hogy a NAV szerint megbízható vagy kockázatos adózók vagyunk vagy pedig az egyéb kategóriába tartozunk.

Az alábbi adózói körbe tartozó társaságok kapnak minősítést:

 • cégbíróságon bejegyzett adózók
 • áfa körbe tartozó adózók.

A NAV első alkalommal 2016. első negyedévét követő 30 napon belül minősíti a vállalkozásokat. Ezt követően negyedévente vizsgálja a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását. Az első minősítésről értesítést küld az adózónak. Ha az adózó minősítése a későbbiekben nem változik, akkor erről a NAV nem küld értesítést.

Az adózók az ügyfélkapun keresztül 2016. augusztustól kérdezhetik majd le minősítésüket és lehetőségük lesz azzal kapcsolatban kifogással élni.

Nézzük, mit kell tudnunk az egyes kategóriákról:

Megbízható adózó

Ahhoz, hogy a megbízható kategóriába kerülhessen a társaság, egy 10 pontból álló kritérium rendszernek kell megfelelnie.

Megbízható adózónak az az adózó fog minősülni, amely az alábbi feltételeknek egyszerre megfelel:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa regisztrált  adóalanynak minősül
 2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg   terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene   végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását
 4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd, felszámolási illetve kényszertörlési eljárás alatt
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással
 6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
 7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt
 8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság
 9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható adózók pozitív elbírálást kapnak, így esetükben:

 • a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százalékkal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték;
 • 2017-től évente egyszer automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak
 • az áfa kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül teljesíti; ez a határidő 2018-tól 30 napra rövidül.

Kockázatos adózó

A kockázatos adózói körbe  négy kritérium alapján lehet kerülni.

A javaslat alapján kockázatosnak minősül az adózó ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, de:

 1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján 2016. január 1-ét követően jogerőre emelkedett határozat alapján
 2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján 2016. január 1-jét követően esedékessé vált adótartozás miatt
 3. szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján 2016. január 1-ét követően elkövetett mulasztás miatt
 4. egy éven belül az állami adó és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben 2016. január 1-jét követően.

Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig fog kockázatos adózónak minősülni, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.

A kockázatos adózók büntetése, hogy

 • az általuk visszaigényelt áfa kiutalási határideje az általános szabályok szerinti 75 nap valamennyi esetben
 • esetükben az adó-ellenőrzési határidő 60 nappal meghosszabbodik
 • szigorúbb elbírálásban részesülnek a késedelmi pótlék, az adóbírság, a mulasztási bírság megállapításakor.

A fenti kritériumok alapján láthatjuk, hogy az egyéb kategóriába azon társaságok tartoznak, akik kevesebb mint 3 éve működnek folyamatosan vagy kevesebb mint  3 éve áfa alanyok.

2016. április 04.

Komjáthy Könyvelés