Kedvező változásokat hoz a 2017-es kisvállalati adóról szóló törvénymódosítás.

Ezen könnyítések hatására még több vállalkozás veheti majd igénybe ezt az adózási formát.

Mi változik 2017. január elsejétől?

 1. A jelenlegi 25 főről 50 főre növekszik az átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó feltétel.
 1. Az adóalanyiság akkor szűnik meg, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 100 főt (ez jelenleg 50 fő).
 1. Az év közben kezdő adózóknál megszűnik az 500 millió Ft-os mérlegfőösszeg vonatkozásában az arányosítás
 1. 2017-től nem a pénzforgalmi szemléletű eredményből kell majd levezetni az adóalapot.
  Az új szabály szerint a kisvállalati adó alapja:
 • tőkeműveletek eredménye (különösen a jegyzett tőke emelése és csökkentése)
 • növelve a jóváhagyott, fizetendő osztalékkal
 • növelve a személyi jellegű kifizetések összegével
 • növelve a pénztár növekménnyel ( új fogalom a pénztár mentesített összege)
 • csökkentve a jóváhagyott (bevételként elszámolt) osztalék összegéve
 • csökkentve a pénztár csökkenéssel
 • korrigálva egyéb tételekkel
 • de minimum a személyi jellegű kifizetések kedvezményekkel csökkentett összege.
 1. Az adóelőleget két tétel alapján kell meghatározni: a járulékalapot képező jövedelem (csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatottak utáni kedvezménnyel) és a jóváhagyott fizetendő osztalék (csökkentve a bevételként elszámolt kapott osztalékkal) összegeként. Az így kapott összeg 16%-a lesz a kiva előleg.
 2. Könnyítés az elhatárolt veszteség felhasználását illetően, hogy 2017-től nem él az a korlátozás, mely szerint a vállalkozás az elhatárolt veszteség összegét csak 10 év alatt egyenlő részletekben használhatja fel.
 1. Jövőre a kisvállalati adó jelenlegi alanyai esetében egy adóalap-csökkentő tétel biztosítja, hogy az adóalap változása ne érintse őket hátrányosan. Ez egy különös adóalap korrekciós tétel, melynek levezetéséről a NAV fogja tájékoztatni majd az adózókat 2017. év végéig.
 2. A módosítás újraírja a veszteségelhatárolás szabályait is. Az elhatárolt veszteség fő szabályként a következő évek adóalapját csökkentheti, de a tárgyévben beszerzett, előállított, korábban használatba nem vett immateriális jószág, tárgyi eszköz beruházással kapcsolatos kifizetések erejéig a keletkezés évében, illetve az azt követő években a bértömeggel szemben is levonható. A korábbi szabályozással ellentétben az elhatárolt veszteségre nem vonatkozik az a megkötés, hogy az 10 egyenlő részletben csökkenti az adóalapot.

Új előírásként tartalmazza a törvény, hogy a NAV-ot tájékoztatási kötelezettség terheli. Eszerint az Adóhatóságnak a kiva alanyokat 2016. november 1-ig értesítenie kell az őket érintő változásokról.

2016.06.30.