Az eddigi  zöld, piros, kék és barna lámpa után egy újabb , a sárga lámpa jelzi az orvosnál a beteg társadalombiztosítási státuszát.

Mit jelentenek ezek a lámpák az egészségügyben?

  1. Zöld: az orvosi ellátást igénybe vevő személynek érvényes a taj száma és biztosítási jogviszonnyal rendelkezik.
  2. Piros: az orvosi ellátást igénybe vevő személynek érvényes a taj száma, de a jogviszonya rendezetlen. Ez esetben is megkapja a beteg  az egészségügyi ellátást,  azonban a jogviszony rendezése érdekében a beteg köteles a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szervét megkeresni.
  3. Kék: a beteg taj száma átmenetileg érvénytelen, mert a beteg külföldön biztosított. Ha például a beteg az EU valamelyik tagállamában dolgozik és ott biztosított, akkor az ott igényelt Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapja meg Magyarországon az egészségügyi ellátást.
  4. Barna: a betegnek nincs érvényes taj száma. Ebben az esetben csak az ellátás kifizetése mellett kaphat Magyarországon egészségügyi ellátást. Ilyen eset például akkor állhat fenn, ha a beteg másik országban él, és a magyarországi lakcímét megszüntette. Ebben az esetben az OEP a taj számát érvényteleníti.

Ez a négy lámpa bővült ki 2016. július 15-től egy újjal, a sárgával.

A sárga lámpa érvényes TAJ számot, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságot jelent.

A sárga lámpa azoknál a személyeknél  jelenik tehát meg, akik az egészségügyi ellátásra az alapján jogosultak, hogy az egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötöttek.

A megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:

  • nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50 százaléka, azaz  500 Ft/hó
  • 18 évesnél fiatalabb gyermek, valamint Magyarországon nappali tagozaton tanuló külföldi diák esetén a minimálbér 30 százaléka, azaz 36.630 Ft/hó.

Az ide tartozó személyek a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosultak:

  • fogászati gyógykezelésre
  • külföldi gyógykezelésre
  • nem kerülhetnek fel a transzplantációs várólistára sem.

Fontos továbbá, hogy a megállapodás megkötését követően – amennyiben nem került sor a türelmi idő megváltására – a sürgősségi ellátás kivételével kizárólag a huszonnegyedik hónap első napjától veheti igénybe a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat az ezen körbe tartozó személyek.

2016.08.10.

Forrás: oep.hu