Jövőre két négynapos hosszú hétvégével tervezhetünk.

2016 március 15. és november 1. miatt a két plusz szabadnapot  március 5-én és október 15-én  szombaton kell majd ledolgozni – derült ki a tegnap este megjelent Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által jegyzett rendeletből.

A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

„A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben online casino eljárva a következőket rendelem el:

  1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
  2. § A 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
  3. a) március 5., szombat munkanap

március 14., hétfő pihenőnap

  1. b) október 15., szombat munkanap

október 31., hétfő pihenőnap

§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4.§ Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter”