Bővül a költségelszámolás szempontjából saját tulajdonú gépjárműnek minősülő autók köre.  

2018-tól a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsi is annak számíthat majd.

2018. január 1-től igazolás nélkül, költségként elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is)használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség figyelembe vételével kifizetett összeg.

2017. január 13-tól 9 Ft utazási költségtérítést kötelező kifizetnie a munkáltatónak, de dönthet úgy is, hogy 15 Ft-ot térít.

2018-tól a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát a törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással köteles igazolni.  ( A  jelenleg érvényes szabályozás szerint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell a tulajdonjogot igazolni.)

A közeli hozzátartozó fogalmát a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, a testvér, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott gyermek, a mostoha gyermek, a nevelt gyermek, a nevelőszülő, az örökbefogadó szülő, a mostoha szülő.

 

Komjáthy Könyvelés

2017.09.22.