Elkezdődött a nyár, a szabadságolás időszaka.

A Munka Törvénykönyve alapján a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal,

legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ez azonban nem azt jelenti, a munkavállaló éves szabadságából 14 napot kötelező lenne egybefüggően kiadni. A tizennégy napba beletartozik a szabadságon túl a heti pihenőnap, a munkaszüneti nap és a szabadnap is. Így normál munkarend esetén akár 10 nappal is teljesíteni tudjuk ezt a szabályt.

A 14 napos szabálytól a felek megállapodásukkal eltérhetnek. Azt nem követeli meg a törvény, hogy ez a megállapodás írásban történjen. De vita esetén, vagy hatósági ellenőrzésnél célszerű írásos megállapodással rendelkezni, melyben a felek megegyeznek,  hogy a munkaviszony fennállása során a szabadság kiadása az egybefüggő legrövidebb időtartamra tekintet nélkül történik.  Ez belekerülhet a munkaszerződésbe is, de külön okiratban is létrejöhet. Ezt a megállapodást elegendő a munkaviszony fennállása alatt egyszer megkötni, nem kell minden évben megújítani.

Van egy 7 napos szabály is, mely szerint a munkavállaló minden naptári évben 7 munkanap szabadságot saját maga döntheti el, mikor veszi ki.  Évközbeni munkahely váltás esetén ebből az időarányos rész jut mindegyik munkahelyre.

Ennek feltételi:

  • minimum 15 nappal előbb be kell jelenteni a munkáltató felé
  • legalább 3 hónapos munkaviszonnyal kell rendelkezni a cégnél
  • 2 részletben vehető ki

A szabadság többi részével a munkáltató rendelkezik.

Komjáthy Könyvelés

2018.07.05.