1. július 01-én lépett életbe a 23/2014(VI.30) NGM rendelet, mely szabályozza a számlázási módokat és az egyes eljárásokhoz kapcsolódó követelményeket.

Az elektronikus úton előállított számlák ellenőrzéséhez kapcsolódóan első lépésként az adóhatóság feltérképezi, hogy mely vállalkozások milyen számlázó programokat használnak.

A bejelentési kötelezettség kiterjed:

–       vásárolt programokra és

–       saját fejlesztésű programokra, illetve

–       azon komplex ügyviteli rendszerekben meglévő alkalmazási lehetőségekre, amelyek több más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak.

 

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. a használt számlázó program

–       nevét, azonosítóját,

–       fejlesztőjének nevét, és –ha van –adószámát,

–       értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát,

–       beszerzésének, használata megkezdésének vagy –saját fejlesztésű program esetén –a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját;

 

  1. a használt online számlázó rendszer

–       az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét,

–       az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát,

–       az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;

 

A használatból történő kivonás esetén az 1. és 2. pontokon kívül a használatból történő kivonás időpontját kell bejelenteni.

 

Ha az adózó 2014. október elseje után szerez be vagy vesz használatba számlázási

programot, illetve vesz igénybe online számlázási szolgáltatást, akkor 30 napon

belül be kell jelentenie az adatokat az adóhatóságnak.

Aki már most is használ ilyet  annál a határidő november 15-e.

 

A bejelentést az ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy papír alapon lehet megtenni. A nyomtatvány várhatóan 2014. október 01-től lesz elérhető a NAV honlapján.