A számviteli törvény módosításai főként az uniós irányelveknek megfelelő egységesítésre törekszenek. A 2016-tól hatályos változások pozitívan érintik a kis- és középvállalkozásokat. A nagyvállalatok számára többlet adminisztrációs kötelezettségeket jelentenek a változások, de ennek hatására javulni fog az átláthatóságuk.

  1. Beszámolótípus: Az egyik legfontosabb változás, hogy jelentősen megemelkednek az egyes beszámolótípusokra vonatkozó értékhatárok. Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a vállalkozás, amelynél az alábbi mutatószámok közül kettő nem haladja meg az értékhatárt:
  • mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot
  • éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot
  • foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.
  1. Kiegészítő melléklet: Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozóan a törvény tételesen felsorolja a kötelező bemutatandó adatokat. Ezáltal kevesebb, de kötött adminisztrációs kötelezettségük lesz az ezen beszámolóformát választóknak. A megemelkedett értékhatár alapján készülő éves beszámolók és konszolidált éves beszámolók kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésnek az adattartalma viszont kibővül.
  1. Osztalék: A 2016-ban kezdődő üzleti évtől jelentősen megváltozik az osztalékfizetés szabálya. A megállapított és fizetendő osztalék összegét az erre vonatkozó döntés napjával, a tárgyévet követő üzleti évben kell elszámolni a számviteli nyilvántartásokban (korábban annak az évnek a beszámolójában jelent meg, amellyel kapcsolatban azt jóváhagyták). Az osztalék forrása 2016-tól az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék A 2017-es üzleti évben a kifizethető osztalék maximális összege a 2016-os adózott eredmény és a szabad eredménytartalék együttes összege lehet. Tárgyévi veszteség esetén a tárgyévet követő üzleti évben csak a negatív adózott eredménytartalékkal korrigált szabad eredménytartalék kerülhet kifizetésre.
  1. Beszámoló:
  • Megszűnik a rendkívüli bevétel és ráfordítás kategória. Azokat a gazdasági eseményeket, amelyek eddig a rendkívüli bevétel és rendkívüli kiadás kategóriákban jelentek meg, mostantól az egyéb bevétel-egyéb ráfordítások között vagy pedig a pénzügyi bevételek-pénzügyi ráfordítások között kell elszámolni.
  • Megszűnik a mérleg szerinti eredmény, az eredmény-kimutatás az adózott eredmény levezetését fogja tartalmazni.
  • Új mérleg- és eredménykimutatás sorok kerülnek a beszámolókba ( jelentős tulajdoni részesedés, más vállalkozásokba való befektetések, …) A mélyebb tagolás az éves illetve a konszolidált beszámolót készítőket érinti majd.

A 2015-ös évet még a régi szabályok szerint kell lezárni, azonban ezeket az adatokat a 2016-os üzleti évről szóló beszámolóban is fel kell majd tüntetni. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2015-ös adatokat át kell majd forgatni az új beszámoló sémának megfelelően annak érdekében, hogy a bázis adatok a 2016-os adatokkal összehasonlíthatóak legyenek.