A 2019. évi adótörvény változások áttekintését az SZJA-val kezdjük.

Az alábbi változásokat hozta a 2019-es esztendő a Személyi jövedelem adóban:

1. Családikedvezmény mértéke:

 • egy eltartott esetén havi 66.670 Ft
 • kétgyermek esetén 133.330 Ft /gyermek
 • három és miden további eltartott esetén 220.000 Ft /gyermek

2. Kizárólag a Szép-kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteher fizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. A közteher mértéke 34,5 %. Az éves rekreációs keretösszeg továbbra is nettó 450.000 Ft. Az alszámlákra utalható összegek:

vendéglátás 150.000 Ft

szállás 225.000 Ft

szabadidő 75.000 Ft

2018.decemberétől hatályos változtatás, mely szerint a SZÉP kártya szolgáltatókközvetlenül a magánszemélyekkel kötnek szerződést, így a SZÉP kártya utalásokközvetlenül a magánszemélyek egyéni számlaszámaira történnek.

3. Bérjövedelemnek minősülnek 2019-től az alábbi juttatások:

 • Erzsébet-utalvány
 • ajándékutalvány
 • kultúrautalvány
 • munkahelyi étkezés
 • iskolakezdési támogatás
 • helyi utazási bérlet
 • mobilitás célú lakhatási támogatás
 • önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
 • önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
 • készpénzfizetés béren kívül ( mely 2018-ban max.8333 Ft/hó volt)
 • iskolarendszerű képzési költség munkáltató általtörténő átvállalása révén juttatott jövedelem
 • kockázati biztosítás
 • lakáscélú támogatás ( max. 5 millió Ft 5 évben)

4.  Adómentes juttatások:

 • sportrendezvényekre szóló belépő a minimálbérösszegéig (csak akkor adómentes, ha nem visszaváltható)
 • kulturális belépő a minimálbér összegéig (csak akkor adómentes, ha nem visszaváltható valamint utalvány formájában nem adható. Pl.kultúra utalvány nem adómentes)
 • bölcsődei ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig
 • óvodai ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig

5. Ingatlan bérbeadás esetén az áthárított közüzemi szolgáltatás díja nem minősül a bérbeadó magánszemély bevételének.

6. Nem kell adóelőleget megállapítani és levonnia a kifizetőnek a lakás bérbeadásából származó jövedelemből, ha a bérbeadómagánszemély nyilatkozik arról, hogy a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás díját.

7.  Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek adóelőleg-nyilatkozatukat is kitölthetik elektronikusan korábban a családi és személyi kedvezmények érvényesítésével összefüggő nyilatkozatok voltak így kitölthetők). Ezeket a nyilatkozatokat az Adóhatóság elektronikus úton,automatikusan továbbítja majd a munkáltató/kifizető részére.

8. A NAV az egyéni vállalkozók részére is elkészíti az adóbevallás tervezetet – első alkalommal 2018. adóévről-, melyet viszont ki kell egészíteni az egyéni vállalkozásból származó adatokkal május 20-ig.

9. A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó a jövedelem-minimum alkalmazása helyett a NAV által rendszeresített nyomtatványon bevallás kiegészítő nyilatkozatot tehet az adóbevallásában.

10. Mind az önálló tevékenységet folytató magánszemély,mind a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó a 200.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközértékét azonnali költségként számolhatja el ( korábban ez az értékhatár 100.000 Ft volt).

Veszprém, 2018. január 06.