Változott a társasági adó is. A nyári módosítások többek között a növekedési hitel bevezetésével, a külföldön adóztatható jövedelmek mentesítésével és a bírságok visszatérítésével kapcsolatosak.

  1. Növekedési adóhitel

2015-re visszamenőlegesen lehet alkalmazni a növekedési adóhitelt, amely alapján adóhalasztást érvényesíthet a vállalkozások bizonyos köre. Azon társaságok, amelyek az adózás előtti eredményüket egy éven belül ötszörösére növelik, a növekmény ( növekedési adóhitel) után járó társasági adót (mind a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettséget mind a május 31-ig esedékes adót) halasztva teljesíthetik.

Igénybevétel feltételei:

  • legalább három adóéve működik
  • a 3 adóévben átalakulással, szétválással, egyesüléssel nem érintett
  • növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni

Nem lehet alkalmazni a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket végelszámolás és felszámolás esetén, már a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben sem.

A késleltetett fizetés nyolc részletben történik. Az adófeltöltésre kötelezett adózónak, már az adóelőlegnek a várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésekor sem kell megfizetnie a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleget. Ezt a bevallási nyomtatványban – amennyiben nincs feltöltési kötelezettsége, akkor az erre rendszeresített külön nyomtatványban – fogja megállapítani és bevallani. Ennek az összegnek a 25 %-át az adóévet követő első két negyedévben két egyenlő részletben – a negyedévek második hónapjának 20. napjáig – kell megfizetnie

A növekedési adóhitellel halasztott adó még tovább is csökkenthető, ha a társaság tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő.

A meg nem fizetett adóhitel azonnal esedékessé válik, ha a cég társasági adó alanyisága megszűnik.

  1. Külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése

A külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése szigorúbbá válik. A progresszív mentesítés bevezetésével ugyanis az adót már nem csupán a hazai jövedelem kapcsán kell megállapítani, hanem a külföldi fióktelep, telephely jövedelmével együtt, majd az így megemelt progresszív adóalapra számított adóból kell a külföldön adóztatható jövedelemre jutó társasági adót levonni. A törvényváltozás 2015. július 25-én lépett hatályba.

  1. Bírság visszatérítése

A vállalkozások által fizetendő bírságok és egyéb jogkövetkezmények növelik a társasági adó alapját. Az ennek ellentételezésére bevezetett új szabályok szerint azonban ezek visszatérítése az adóalap csökkentéseként vehetőek figyelembe már a 2015-ös adóév során is (korábban csak ezek elengedése eredményezhetett adóalap-csökkentést).