1. január 1-i hatállyal az Adózás rendjéről szóló törvénybe bekerült egy új paragrafus, teljességi nyilatkozat címen.

Ennek lényege, hogy ha az adóellenőrzés a magánszemély adózó bevallásainak utólagos vizsgálatára irányul, a NAV az ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül megkéri az adózót, hogy az adóalap megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot tegyen és 15 napon belül küldje meg.

A határidő kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, de a határidő az ellenőrzés határidejébe nem számít bele.

Az adózó a nyilatkozattételt akár egészben, akár részben megtagadhatja.

Amennyiben az adózó nem vagy csupán részben tesz nyilatkozatot, a NAV az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja tovább.

A magánszemély ellenőrzése során először megnézik, hogy adózónak van-e érvényes adóbevallása (az önrevíziót is beleértve), a bevallását alátámasztó dokumentumokkal rendelkezik-e és ezeket az ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta-e.

A vizsgálati programban meghatározzák, hogy mely időszakot, ügyletet (üzleti partnerek, ügyletek típusai), mely összeghatár felett fogják tételes vizsgálattal ellenőrizni a dokumentumokat. Az így rögzített feltételeken kívül az ellenőrzés szúrópróba szerűen folyik le, melyet természetesen befolyásol az ellenőrzés alá vont időszak nagysága, az adózó adóteljesítményének a mérete, továbbá a rendelkezésre bocsátott bizonylatok tartalma egyaránt.

 

2017.03.27.