Turizmusfejlesztési hozzájárulásra az az adóalany kötelezett, aki 5%-os adómérték alá tartozó étkezőhelyi vendéglátási (étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom)  szolgáltatást nyújt.

A hozzájárulás alapja a szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 4%.

A kötelezettség bevallása önadózással történik, az alábbiak szerint:

  • áfa bevallók esetében igazodik az áfa bevallás gyakoriságához
  • havi áfa bevallók esetében a tárgyhónapot követő hónap 20. napja
  • negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja
  • éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25-e.
  • azon adózók esetében, akik áfa bevallás benyújtására nem kötelezettek (pl.: alanyi mentesek) nekik a tárgyévet követő február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettséget teljesíteni.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás forgalmi típusú adó, mert a szolgáltatás ellenértéke a hozzájárulás alapja, azonban a számlán ennek összegét nem kell szerepeltetni. A számlán továbbra is az Áfa tv. előírásai szerinti tartalmi elemeket kell feltüntetni.

2018.03.31.