Az új adóamnesztiát hét banknál  lehet igénybe venni azoknak, akik kedvező adózási feltételek mellett haza szeretnék

hozni vagyonukat.  Ennek feltétele, hogy a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló pénzösszeget 2017. június 30-áig befizetés vagy utalás alapján jóváírják. A bankok az alábbiak: OTP, MKB, Erste, Raiffeisen, FHB, UniCredit, Gránit Bank.

Idén január 1-jétől lehetőség van utólagos adófizetésre, mely egy újabb határidős adóamnesztiát jelent. Az erre vonatkozó rendelkezés szerint a magánszemély a 2016. június 30-ig megszerzett, alábbi bevételei vonatkozásában alkalmazhatja az utólagos adófizetés szabályait:

  • egyéb jövedelem
  • kamatjövedelem
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
  • csereügyletből származó jövedelem
  • osztalékból származó jövedelem
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem
  • vállalkozásból kivont jövedelem.

A személyi jövedelemadó mértéke 10 százalék, a fizetendő adó megállapításakor kedvezmény nem vehető figyelembe. A jövedelmet a személyi jövedelemadón és az önellenőrzési pótlékon kívül más fizetési kötelezettség nem terheli.

Az önellenőrzési pótlék megállapítása érdekében a magánszemélynek nyilatkoznia kell a bank felé, hogy a jövedelmet mely adóévben (vagy adóévekben) szerezte meg. Nyilatkozatközlés hiányában azt kell feltételezni, hogy a jövedelem megszerzése a nyilatkozattétel adóévét megelőző hatodik adóévben történt, és ennek megfelelően kell megállapítani az önellenőrzési pótlék összegét.

Az utólagos adófizetés teljesítésének az a feltétele, hogy a banknál erre a célra megnyitott bankszámlán a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló pénzösszeget 2017. június 30-áig befizetés vagy utalás alapján jóváírják.

A banknak a személyi jövedelemadót és az önellenőrzési pótlékot a magánszemély által befizetett pénzösszegből annak jóváírását követő 8 napon belül kell megállapítania és levonnia.  Majd az adóhatóság felé adóbevallásában bevallja és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig befizeti.

A bank adóbevallásában a megállapított személyi jövedelemadóról a magánszemélyre vonatkozó adatokat nem közöl. A banknak a személyi jövedelemadó megállapításáról igazolást kell kiállítania a magánszemély részére.

2017. április 10.

 

Forrás: Adózóna