Változnak az őstermelők nyilvántartásba vételére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok.

2016. július elsejétől az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben közhiteles őstermelői nyilvántartás vezetésére kerül sor.

Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza a mezőgazdasági őstermelő:

 • nevét, személyi adatait, lakcímét
 • adószámát
 • agrárkamarai nyilvántartási számát
 • családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát
 • Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítóját
 • az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító számát
 • őstermelői nyilvántartási számát (technikai szám)
 • őstermelői igazolványának számát
 • az őstermelői igazolvány hatályosságát és érvényességét,
 • az őstermelői igazolvány visszavonására, visszatartására vonatkozó adatokat
 • közös igazolvány esetén a családtag(ok) adatait és családtagi minőségét;,
 • az őstermelői tevékenység megnevezését és a tevékenység jellegére vonatkozó adatokat
 • a használt földterületek adatait
 • az állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó épületenként megadott adatokat
 • a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák és -fajok megnevezését, azok feldolgozására vonatkozó adatokat, a vetés-szerkezetet
 • az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatokat
 • a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatokat.

Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokat a mezőgazdasági őstermelői jogosultság megszűnését követő év első napjától számított 10. év végéig tárolja.

2016. július elsejétől a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát. Amennyiben szabálytalanságot talál, határozatot hoz és azt megküldi az adóhatóságnak is.

2016. július elsejétől őstermelői igazolvány csak akkor váltható ki, ha a magánszemélynek belföldön van a saját gazdasága. Az őstermelő lehet egyidejűleg egyéni vállalkozó is, de nem az őstermelőként felvett tevékenységeire nézve. Ezen időponttól az őstermelő által használt eszközök részét képezi a bérelt földterület és a bérelt eszköz is.

2016. szeptember elsejétől a széles körű fogyasztói tájékoztatás, az élelmiszer-biztonság, valamint a termék nyomon követhetősége érdekében az őstermelői nyilvántartásból az alábbi adatok lesznek bárki számára megismerhetők és nyilvánosak:

– mezőgazdasági őstermelő neve,

– mezőgazdasági őstermelő igazolványának száma,

– az őstermelői igazolvány hatályossága és érvényessége,

– az őstermelői igazolvány visszavonására, visszatartására vonatkozó adatok,

– a mezőgazdasági őstermelő által termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése,

– a mezőgazdasági őstermelő által tartott állatfajok megnevezése,

– a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezése,

– a mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető termékek köre.

Az Agrárkamara köteles lesz ezen adatokat naprakészen bárki számára ingyenesen az interneten, valamint mobiltelefonokon használható alkalmazás keretében folyamatosan megismerhetővé tenni, az őstermelői nyilvántartást vezető szerv által ebből a célból szolgáltatott adatai alapján. Az így közzétett adatok tájékoztató jellegűek lesznek és nem minősülnek közhitelesnek.