A Magyar Közlöny 10. számában 2015.február 3-án jelent meg a 2/2015(II.3.) NGM rendelet, mely a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletet módosítja.

A módosító  rendelet új fogalomként bevezeti az adatexport fogalmát, mely az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatainak az adóhatóság rendelkezésére bocsátását jelenti.

A rendelet előírja továbbá, hogy a számlázó programnak rendelkeznie kell  olyan önálló, de a programba beépített “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető  az adóhatóság felé

–  a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsájtott, illetve

–  a kezdő és záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A módosító rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, a számlázó programoknak addigra rendelkezniük kell a módosító rendeletben előírt új funkcióval.