Közeledik a második negyedéves minősítési időszak vége. A NAV júliusban ismét minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat és az áfa-regisztrált adóalanyokat.

A besorolás a június 30-i állapot alapján történik, melynek eredményeként a vállalkozások a kockázatos vagy a megbízható kategóriákba kerülnek. Az egyikbe sem sorolhatókra az általános eljárási szabályok vonatkoznak.

A megbízható minősítés egyik feltétele, hogy a vállalkozás adótartozása a negyedév végén – jelen esetben június 30-án – ne haladja meg az 500 ezer forintot.

Az esetleges tartozást érdemes a hónap vége előtt rendezni, hiszen a megbízható adózói minősítés számtalan előnnyel jár.

Ahhoz, hogy a megbízható kategóriába kerülhessen a társaság, egy 10 pontból álló kritérium rendszernek kell megfelelnie.

Megbízható adózónak az az adózó fog minősülni, amely az alábbi feltételeknek egyszerre megfelel:

  1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa regisztrált adóalanynak minősül
  2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg   terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet
  3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene   végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását
  4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd, felszámolási illetve kényszertörlési eljárás alatt
  5. nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással
  6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
  7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt
  8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság
  9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
  10. nem minősül kockázatos adózónak.

2016.06.27.