Uzleti naptar - 17. het

Április utolsó hete csendes lesz fizetési határidő vonatkozásában.

  1. április 25.: jövedéki adó előleg utalása

 

Heti tipp:

Az NGM rendeletet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a pénztárgépekre vonatkozó rendeletet.

A pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján használó adóalanyokat érintő fontos változás, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek ezen időponttól kezdődően nem CD/DVD lemezen, havonta kell eleget tenniük, hanem ők is online adatszolgáltatásra kötelezettek.
Ennek teljesítése érdekében a pénztárgép üzemeltetőjének szolgáltatási szerződést kell kötnie a pénztárgépben lévő SIM-kártyát biztosító hírközlési szolgáltatóval.

 

Sikeres hetet kívánunk Neked 🙂

Komjáthy Könyvelés