2019. január 1-jétől a bírságterhek jelentős növekedésével kell számolni.

Késedelmi pótlék

A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértéke lesz, napi arányos kamatszámítással. A kiszabható késedelmi pótlék mértéke a kockázatos adózók esetén is változik: jelenleg ez a jegybanki alapkamat ötszöröse, a jövőben viszont az általános szabályok szerint számított késedelmi pótlék másfélszerese lesz. A jelenlegi jegybanki alapkamat mértéke 0,9%. Ezzel számolva a késedelmi pótlék mértéke az alábbiak szerint alakul  január 01-től:

  2018.12.31-ig 2019.01.01-től Változás
Főszabály szerint        1,8 %        5,9 % + 4,1 %
Kockázatos adózó esetén        4,5 %        8,9 % + 4,4 %

Önellenőrzési pótlék

Az önellenőrzési pótlék elválik a késedelmi pótléktól, alapját a jegybanki alapkamat, ismételt önellenőrzés esetén pedig a jegybanki alapkamat másfélszerese képezi.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adózó számára „olcsóbb lesz” a hibát önellenőrzéssel javítani, az önellenőrzési pótlék szankciós jellege relatíve elhalványul.

Mulasztási bírság

2018. július 1-je óta mulasztási bírság szabható ki azokra az adózókra, akik az általános forgalmi adó összesítő jelentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket nem szabályosan teljesítik. A bírság felső határa az érintett számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság, adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének a szorzata.

2019-től a mulasztási bírság alá eső esetek kiegészülnek egy új szabállyal is. Az általános szabályok szerinti mulasztási bírságot lehet majd kiszabni, ha az adózó nem követi a saját Számviteli szabályzatában leírtakat, vagy a közzétett beszámolójában egy lényeges körülményt nem mutat be vagy nem teljes mértékben a valóságnak megfelelően tár a nyilvánosság elé. Ezáltal még hangsúlyosabbá válik a számviteli dokumentumok szerepe.Csökken viszont az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése esetén alkalmazandó mulasztási bírság mértéke. A jelenlegi 20%-ról 10%-ra mérséklődik.

2018.12.30.