2018. december 01-től  a KIVA választásának

  • bevételi korlátja 500 millió Ft-ról 1 milliárd Ft-ra,
  • a mérlegfőösszeg korlátja pedig szintén 500 millió Ft-ról 1 milliárd Ft-ra emelkedett.

Ezen változások figyelembevételével az adóalanyiság választásának feltételei:

  • az átlagos statisztikai állományi létszám az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt
  • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét)
  • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte
  • üzleti évének mérleg fordulónapja december 31.
  • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérleg főösszege várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot.

Fontos, hogy az állományi létszám és a bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.

A KIVA adóalanyiság főszabály szerint a választás NAV-hoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

A kisvállalati adó hatálya alá 2018-ban a 18T203KV nyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával lehet bejelentkezni. A választás a bejelentés megtételének napjától számított

30 napon belül a jelzett nyomtatványon visszavonható, azzal, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő, ezért igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentés visszavonása esetén a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre.

A belépési értékhatár növekedésével párhuzamosan megemelkedik a kisvállalati adóalanyiság megszűnését eredményező bevételi maximum is, méghozzá 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra.

A KIVA adóalapja a személyi jellegű kifizetések és a kifizetett osztalék összege. tőkebevonás.

Az adó mértéke az adóalap 13 százaléka, melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

 

2018. 12.09.